Dlaczego zrezygnowano z opierania wartości dolara o złoto?

System Bretton-Woods został wprowadzony po II wojnie światowej w celu ustabilizowania globalnego systemu finansowego. System ten opierał się na ustaleniu wartości dolara amerykańskiego w oparciu o złoto, a pozostałe waluty były powiązane z dolarem. Jednak w 1971 roku prezydent Richard Nixon ogłosił, że Stany Zjednoczone rezygnują z tego systemu i przestają wymieniać dolary na złoto. Dlaczego doszło do takiej decyzji?

  1. Brak równowagi handlowej

Jednym z powodów rezygnacji ze złota było to, że Stany Zjednoczone były wówczas na skraju bankructwa. W ciągu lat 60-tych, Stany Zjednoczone zwiększyły wydatki na wojnę w Wietnamie oraz na programy socjalne, co spowodowało ogromny deficyt budżetowy. Jednocześnie, import towarów z zagranicy przewyższał eksport, co prowadziło do deficytu w handlu zagranicznym. W tych warunkach utrzymanie wymienialności dolara na złoto stało się niemożliwe.

  1. Problemy z kontrolowaniem inflacji

Drugim powodem rezygnacji ze złota było to, że Stany Zjednoczone miały problemy z kontrolowaniem inflacji. Związek pomiędzy dolarem a złotem wymuszał na rządzie amerykańskim kontrolowanie podaży pieniądza w celu utrzymania stałego stosunku wymiany dolara na złoto. Jednak w latach 60-tych, Stany Zjednoczone zaczęły drukować zbyt dużo pieniędzy, aby sfinansować wojnę w Wietnamie oraz rosnące wydatki na programy socjalne. To spowodowało inflację, która doprowadziła do spadku wartości dolara i osłabiła system Bretton-Woods.

  1. Presja polityczna

Trzecim powodem rezygnacji ze złota był nacisk polityczny ze strony innych krajów. W latach 60-tych, kraje europejskie zaczęły żądać wymiany swoich dolarów na złoto, aby zabezpieczyć swoje rezerwy walutowe. Jednak, w wyniku deficytu budżetowego i inflacji, Stany Zjednoczone nie były w stanie utrzymać stałego kursu wymiany dolara na złoto, co powodowało kryzysy walutowe w innych krajach. Ostatecznie, by uniknąć dalszych kryzysów i utrzymać stabilność gospodarczą, Stany Zjednoczone zdecydowały się na rezygnację ze złota i przyjęcie systemu wolnego kursu walutowego.

Podsumowanie

Rezygnacja ze złota była wynikiem wielu czynników, w tym braku równowagi handlowej, problemów z kontrolowaniem inflacji oraz presji politycznej ze strony innych krajów. System Bretton-Woods oparty na oparciu dolara amerykańskiego o złoto stał się niemożliwy do utrzymania wobec rosnącego deficytu budżetowego i handlowego, a także inflacji. Ostatecznie, rezygnacja ze złota i przejście na system wolnego kursu walutowego stało się koniecznością, aby utrzymać stabilność gospodarczą. Dziś większość walut na świecie opiera się na wolnym kursie walutowym, a złoto pozostaje jednym z instrumentów inwestycyjnych, które inwestorzy wykorzystują do zabezpieczenia swoich portfeli przed wahaniami wartości walut i innych czynników rynkowych.

 

Autor: Remigiusz Kaczmarczyk

 

0 komentarzy do “Dlaczego zrezygnowano z opierania wartości dolara o złoto?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *