Osiągnięcia, wyzwania i perspektywy rozwoju ETF w Polsce

Fundusze ETF to instrumenty finansowe istniejące na rynku od 30 lat. Zyskały ogromną popularność na całym świecie, ale w Polsce pojawiły się dopiero 12 lat temu. Dzięki ETF, dostępnych na wielu rynkach, inwestorzy mogą bardzo łatwo i efektywnie zdywersyfikować swoje portfele, uzyskując dostęp do szerokiej gamy aktywów, w tym akcji, obligacji, surowców czy walut. W tym artykule skupimy się na ETF-ach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rozwój rynku ETF w Polsce

Historia rynku ETF w Polsce jest dość krótka, ponieważ kiedy na całym świecie od 20 lat oferowano możliwość inwestowania w Fundusze ETF, to pierwsze ETF-y w Polsce otworzyły się w 2011 roku. Dwa pierwsze odwzorowywały indeksy zagraniczne: amerykański S&P500 oraz niemiecki DAX. W ciągu tych 12 lat od powstania fundusze odnotowały w Polsce dynamiczny wzrost popularności. Inwestorzy zrozumieli, że fundusze ETF oferują zalety w postaci niskich kosztów oraz łatwą dostępność i przejrzystość.

Oferta funduszy ETF w Polsce dynamicznie się rozszerza i obecnie do dyspozycji mamy już jedenaście funduszy, także na polskie indeksy na GPW: WIG20, WIG40 oraz WIG80. Inwestorzy z Polski mają dostęp także do zagranicznych ETF-ów reprezentujących różne indeksy, branże, regiony geograficzne, czy też tematyczne inwestycje związane z ekologią, innowacjami czy najnowszą technologią.

Polski rynek funduszy ETF oferuje inwestorom różnorodne możliwości inwestycyjne. Dzięki nim można zaangażować się w akcje największych spółek na GPW, ale także inwestować na rynkach zagranicznych czy w branżach, które zazwyczaj są trudno dostępne dla polskich inwestorów. O skali tych instrumentów inwestycyjnych niech świadczy fakt, że według danych z końca 2021 roku, aktywa pod zarządzaniem polskich funduszy ETF przekroczyły 30 miliardów złotych, a wartość obrotów na rynku wtórnym stale rośnie.

Fundusze ETF sprzyjają pozyskiwaniu kapitału na polskiej giełdzie. Poprzez inwestowanie w indeksy reprezentujące akcje spółek notowanych na GPW, ETF wspiera się rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Jakie wyzwania stawia się dla rynku ETF w Polsce?

Jednym z głównych wyzwań dla rynku ETF w Polsce jest edukacja inwestorów. Wciąż wielu nie rozumie w pełni jak działają fundusze ETF, jakie są różnice i jakie mogą przynieść korzyści w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

Rynek ETF w Polsce musi konkurować z innymi instrumentów inwestycyjnych, takich jak fundusze inwestycyjne, akcje czy obligacje. Dlatego fundusze ETF muszą wciąż demonstrować swoją wartość i przewagę wobec konkurencji. Wiąże się to z edukacją doradców finansowych. Kluczowe jest dostarczanie tym profesjonalistom odpowiedniej wiedzy na temat funduszy ETF, ponieważ wielu inwestorów korzysta ich usług i wsparcia.

Co nas czeka w przyszłości?

Polski rynek ETF ma duży potencjał dalszego wzrostu. Przewiduje się, że coraz więcej inwestorów zauważy zalety funduszy ETF i będzie korzystało z ich oferty, co przełoży się na zwiększenie aktywów pod zarządzaniem. Rynek ETF w Polsce będzie wciąż się rozwijał, wprowadzając nowe produkty i innowacje. Możliwość inwestowania w specyficzne branże czy tematyczne fundusze inwestycyjne z pewnością przyciągnie uwagę inwestorów.

Istotną kwestię stanowi nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Polski regulator finansowy odgrywa istotną rolę w rozwoju rynku ETF. Dobre regulacje mogą wspierać rozwój funduszy ETF i przyczynić się do wzrostu zaufania inwestorów do tego typu instrumentów.

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy do “Osiągnięcia, wyzwania i perspektywy rozwoju ETF w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *